Participatie met 17 miljoen inwoners

Bhagidari process Delhi

We moeten naar een participatiesamenleving. ’s Morgens zie ik in de krant de uitspraak van Emile Roemer over het regeringsbeleid van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: Participatie of zoek het lekker zelf maar uit? Diezelfde dag krijg ik een boek in handen met de titel Building a Citizens’ Partnership in Democratic Governance. The Delhi Bhagidari Process through Large-Group Dynamics, van George Koreth en Kiron Wadhera. Op de achterkant ...

More
0