Participatie met 17 miljoen inwoners

Bhagidari process Delhi

We moeten naar een participatiesamenleving. ’s Morgens zie ik in de krant de uitspraak van Emile Roemer over het regeringsbeleid van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: Participatie of zoek het lekker zelf maar uit? Diezelfde dag krijg ik een boek in handen met de titel Building a Citizens’ Partnership in Democratic Governance. The Delhi Bhagidari Process through Large-Group Dynamics, van George Koreth en Kiron Wadhera. Op de achterkant ...

More
0

Onderzoek naar medewerkersparticipatie en vitaliteit

Twitter Linkedin

Betrekken van medewerkers bij veranderingen heeft een positieve invloed op het sociaal kapitaal van de organisatie. Het draagt bij aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en aan vitaliteit, doordat zij meer grip krijgen op hun eigen werk. Deze video gaat over mijn bijdrage aan het onderzoek van Arjella van Scheppingen van TNO Behavioural and Social Sciences, naar de invloed van participatie zoals met Large Scale Interventions, op de ontwikkeling van social capital in organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van ...

More
0

No go areas? Daar wil ik heen!

Bennie Beuvink over professionele ruimte. 

“Ik vind dat een ander niet kan bepalen of jij meer professionele ruimte nodig hebt. Dan is de balans al verstoord en is er sprake van een vader-kind verhouding. Goed politiewerk komt vanuit jezelf. Het is een gedrevenheid en begint met een koortsachtig zoeken.”

Bennie Beuvink is expert en coach van wijkagenten. Jaren terug hebben we elkaar leren kennen door een email die hij stuurde met als titel ‘een berichtje vanuit ...

More
0

Waarom systeemdenken er toe doet: Beyond Connecting the Dots

Op Linkedin ben ik deelnemer in de groep Systems Thinking World.  Een subgroep hiervan maakt o.l.v. Gene Bellenger en Scott Fortmann-Roe het boek ‘Beyond Connecting the Dots. An interactive book on Systems Thinking, Modeling and Simulation’.  Het project is door crowd funding via  Kickstarter (voor creatieve projecten) gefinancierd en wordt ook met een ‘crowd’ gemaakt. Systeemdenken is een manier om verborgen verbindingen zichtbaar te maken. Waarom ...

More
0

Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive hbo-docenten

Samen met bestuurder Lieteke van Vucht Tijssen en Alignment partner Eva van der Fluit heb ik een artikel geschreven over hoe een participatieve aanpak, zoals met Large Scale Interventions (LSI), kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het hbo. Het artikel gaat in op de manier waarop een kwaliteitscultuur gestimuleerd kan worden met een combinatie van top-down kaderstelling en organisatie brede betrokkenheid. Het artikel is onlangs gepucliceerd in het tijdschrift THEMA, Hoger Onderwijs, 2013 nr. 3.

Er speelt nogal ...

More
0

Nieuwe video: Opdrachtgever Lieteke van Vucht Tijssen vertelt over keuze voor LSI

Leidinggevenden in verandertrajecten hebben te maken met een spanningsveld tussen top-down kaderstelling en betrokkenheid van medewerkers en andere belanghebbenden bij de invulling en uitvoering.  Adviseurs zeggen dat participatieve veranderbenaderingen zoals Large Scale Interventions (LSI) hiervoor een oplossing bieden, maar wat gaat er gebeuren als je als opdrachtgever verantwoordelijkheid en leiderschap moet gaan delen? We hebben gemerkt dat er  nogal wat onbekendheid is over de mogelijkheden. Samen met vier LSI specialisten van Alignment zijn we begonnen met het maken van korte ...

More
0

Gevoel als barometer voor management

Ik ben een boek van Antonio Damasio aan het lezen, het boek ‘Self comes to mind; constructing the conscious brain’. Het gaat over een thema dat me altijd al geboeid heeft: wat is het verband tussen ons lichaam als biologisch wezen en ons denken en handelen. Eerder kwam ik uit bij het gedachtegoed van Arnold Cornelis en zijn Logica van het Gevoel. Dat was omdat in het gros van de managementmodellen die ik tegenkwam ons lichaam geen rol leek te ...

More
0

Nieuwe website in WordPress

Welkom op mijn nieuwe website, gemaakt met WordPress. Deze opzet maakt het zelf beheren en invullen een stuk makkelijker en je kunt er een blog met nieuws en wetenswaardigheden in opnemen. Ik houd ervan om kennis te verzamelen en te delen. Nu denk ik dat ik zo langzamerhand ook iets te vertellen heb dat interessant is voor leidinggevenden, professionals en onderzoekers die met organisatieverandering en -ontwikkeling bezig zijn. Een deelnemer in een van mijn LSI trainingen heeft eens gezegd “Ik ...

More
0
Pagina 4 van 4 1234