Veel onderdelen van (semi)overheidsorganisaties voor kennisintensieve dienstverlening zitten in een traject van transformatie. De organisatie krijgt te maken met uitdagingen als vraaggestuurd werken, transitie van taken, meer doen met minder geld, verantwoording van resultaten en doelmatigheid, bundelen van expertise van professionals om klantgericht te kunnen (blijven) werken.

Ik begeleid management en groepen professionals bij het beantwoorden van deze uitdagingen. Daarbij richt ik mij bij voorkeur op het organiseren van een doorgaand proces, waarin professionals van elkaars ervaringen leren, liefst vanuit meerdere organisaties. Ik werk samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen in het ontwikkelen van een maatwerk leergang, een on mix van training en on the job leren.

Mijn specialiteit is het bevorderen van interactie en betrekken van belanghebbenden bij veranderingen. Daarvoor heb ik workshops en trainingen ontwikkeld, die ik verzorg met ervaren partners.

 

ontwikkeling professionaliteit.
Ontwikkeling professionaliteit
Model van Cees Zandvliet, bewerkt door Gerhard Smid, © Sioo.