Evaluatie van complexe interventies voor organisatieverandering

voorkant boek

In mijn onderzoek naar effectief gebruik van Large Scale Interventions heb ik een evaluatie instrument ontwikkeld. Het is gebaseerd op audit methodieken zoals die gebruikt worden voor de toetsing van kwaliteitsmanagement systemen, bijvoorbeeld ISO 9000. De ‘norm’, de set van kwaliteitscriteria, is ontwikkeld door een synthese van bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Lees meer in mijn boek Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions. Towards sustainable organisational change with the whole system.

Als u een Large Scale Intervention proces, of een andere complexe interventie voor organisatieverandering wil evalueren dan kan deze methode een waardevolle bijdrage leveren. Op deze site kunt u een samenvatting van het evaluatie instrument downloaden, en aanvullende checklisten en score formulieren. Zie evaluatie van interventies

Follow blog by email