Werkbladen

Werkbladen behorend bij het boek Co-creatie in werkbijeenkomsten

Op deze pagina vind je werkbladen en de bijlagen bij het boek Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken (Van der Zouwen, 2023)

Enkele aanwijzingen: 

  • De werkbladen bevatten instrucies voor deelnemers. 
  • De instructies voor facilitators staan in het boek
  • Download het document en pas het werkblad aan voor het doel, beschikbare tijd en taal passend bij de deelnemers taalgebruik 
  • Ze zijn gerangschikt per Methode zoals genummerd in het boek. 
  • Niet elke methode heeft een werkblad, dan volstaat een mondelinge toelichting

Nog geen boek? Extra boeken nodig? Bestel ze bij de uitgever Heart Media  of bij je gebruikelijke leverancier. 

Methode 1. Procesontwerp

Een duidelijker versie van figuur 8, samen met een ontwerpteam het proces ontwerpen

Methode 2. Tijdlijnen voor verkennen van het verleden

Methode 2,Verkennen verleden met tijdlijnen, instructie voor deelnemers
Download het Word document en pas het aan

Methode 4. Collectieve mindmap

Methode 4, Verkennen heden mindmap ontwikkelingen, instructie voor deelnemers
Download het Word document en pas het aan.

Methode 5. Glad-Sad-Mad overzicht

Methode 5 Verkennen heden met Blij – Jammer, instructie deelnemers
Download het Word document en pas het aan naar aantal emoties waar je naar vraagt en hoe je die noemt. 

Methode 6. Toekomstbeelden

Methode 6, Toekomstverkenning, instructie voor deelnemers
Download het Word document en pas het aan met een passende omschrijving van het vraagstuk, tijdschaal van de tijdlijnen, werktijd voor deelnemers. 

Methode 7. Overzicht hoop en vrees, en van toekomstbeelden

De video van de workshop Exploring the Future of Artificail Intelligence (AI) geeft een beeld van de flow van de workshop

https://youtu.be/9uBqzhEfKzM

Methode 9. Grote tabellen

Methode 9, voorbeeld Tabel en instructie Scenario’s voor impactvol afstuderen april 2022
Dit is een voorbeeld, maak de tabellen met de uitkomsten die je wilt voorleggen en pas de instructie aan naar het doel van de bijeenkomst. 

Methode 10. Geografische kaart

Methode 10, Geografische kaart, Instructie voor tafeltrekkers in World Café
Dit is een voorbeeld, pas de instructie aan naar het doel van de bijeenkomst. 

Methode 11. Collectief agendaoverzicht

Methode 11 Collectief agendaoverzicht, spelregels Open Space, posters
Pdf met de vier posters met de spelregels van Open Space Technology, zoals weergeven in figuur 39. Je kunt ze laten printen op A1 formaat. Tip: Laat ze lamineren, dan kun je ze vaker gebruiken. 

Methode 12. Nieuwsmuur met resultaten

Methode 12, format verslag subgroepen Open Space tabel vorm
Word document met een voorbeeld van een verslagposter, zoals weergegeven in figuur 44. 

Bijlage 1. Checklist succesfactoren en effecten

Bijlage 1, Checklist succesfactoren en effecten
Word document dat je kunt gebruiken als checklist voor de evaluatie (voor, tijdens of na een traject) van succesfactoren en effecten voor co-creatie. 

Bijlage 2. De tien principes voor zinvolle bijeenkomsten

Bijlage 2, Tien principes voor zinvolle bijeenkomsten, Co-creatie in werkbijeenkomsten
 Pdf met de tien principes voor zinvolle bijeenkomsten. 

Bijlage 3. Poster leiderschapsrollen voor zelfmanagement

Bijlage 3, Leiderschapsrollen voor zelfmanagement, Co-creatie in werkbijeenkomstenBijlage 2
 Pdf van de poster leiderschaprollen voor zelfmanagement. Kun je als poster aan de muur hangen of op A4-tjes als instructie uitdelen aan deelnemers.