Duurzaam organiseren is weten hoe je de toekomst ziet

Bijzonder om te merken hoe geïnterviewd worden kan helpen om je eigen gedachtengoed aan te scherpen. Door er vanuit een heel andere invalshoek over na te denken. De Logica van het Gevoel blijkt ook heel bruikbaar te zijn voor duurzame ontwikkeling van de kinderopvang. Met die sector heb ik nog nooit gewerkt. Wat ik ervan weet is uit de tijd dat mijn eigen kinderen daarheen gingen. Dat is meer dan 25 jaar geleden inmiddels. Naar aanleiding van mijn lectorale rede ‘Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren‘ hebben Wilma Schepers en Marianne van Duuren, schrijvers voor het tijdschrift Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang me uitgebreid geïnterviewd. We hebben bij mij thuis op het terras zeker twee uur lang een boeiend gesprek gehad over ontwikkelingen in de kinderopvang en mijn visie op tot bloei komen van mensen en organisaties. Wilma en Marianne hebben daar een mooi artikel over geschreven. Ik ben er erg blij mee omdat ze de kern van mijn visie heel goed weergeven in aansprekende taal. Met daarin een link tussen de de drie stuursystemen van de Logica van het Gevoel en de pedagosiche basisdoelen uit de Wet kinderopvang:

  • Het Natuurlijk Systeem om angst weg te nemen – Het bieden van fysiek en emotionele veiligheid
  • Het Sociaal Regelsysteem om boosheid weg te nemen – Socialisatie door overdracht van waarden en normen
  • Het Communicatief Zelfsturingssysteem om verdriet weg te nemen – Het bevorderen van persoonlijke en sociale competentie van kinderen

Je kunt hier het artikel downloaden: Duurzaam organiseren is weten hoe je de toekomst ziet, veranderen met collectief stuurvermogen.

Follow blog by email