Uitgevoerde opdrachten

Participatief veranderen, betrekken stakeholders

 • Future Search veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad van Enschede (gemeente Enschede)
 • Future Search Nationale Brandweer. Toekomstbeelden en aandachtspunten als input voor de toekomstverkenning van de Brandweer in 2030 (Instituut Fysieke Veiligheid)
 • MyAPS; Een verandertraject als toekomstfestival voor het ontwikkelen van een Academieplan samen met stakeholders (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Betrekken belanghebbenden bij een te ontwikkelen zorgkwaliteitsstandaard voor Voeding- en Vocht tekort (Pallas onderzoeksinstituut)
 • Gezien, Gehoord, Gekend. Interactief proces waarin studenten en medewerkers van de opleiding Ergotherapie samen een professionele leergemeenschap ontwikkelen (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Beleidsontwikkeling en implementatie Degelijk Onderwijs, herstellen van verbindingen en ontwikkelen kwaliteitscultuur (Hogeschool Inholland)
 • Samenwerken aan houdbare zorg in een actieve samenleving, conferentie voor samenwerking in de regio (Noord- en Midden Limburg)
 • Betrekken ouders bij de school, voor schoolbestuur met 24 scholen (Salto)
 • Vinger aan de pols sessies bij invoering van Het Nieuwe Werken (Rijksdienst Wegverkeer)
 • Procesbegeleiding bij het invoeren van nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden bij een waterschap (Waterschap De Dommel)
 • Ontwikkelen toekomstvisies voor brancheorganisatie Openbare Bibliotheken (WOB)
 • Samenwerken in leerlingwerving voor basisscholen (POO Den Haag)
 • Werkconferentie dynamiek van de organisatie, als basis voor strategische ontwikkeling van een adviesgroep identiteitsbegeleiders voor basisscholen, met behulp van Group Model Building (DKSR Identiteitsbegeleiders)
 • Begeleiden van de opzet en uitvoering van werkconferenties met een vertegenwoordiging van belanghebbenden, ter voorbereiding van het bedrijfsplan van een stadsdeel (Amsterdam)
 • Toekomstverkenning en strategiebepaling organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (SNV)

Trainingen en workshops

 • Leertrajecten Actieonderzoek doen, training on the job (Toezicht Sociaal Domein, Hogeschool van Hall Larenstein)
 • Cursus co-creatie en actieonderzoek doen (Vrije Universiteit van Amsterdam en Wageningen Universiteit)
 • Ontwikkelen en verzorgen van de training Actieonderzoek doen en begeleiden (Avans Hogeschool, 6e editie loopt)
 • Ontwikkelen en verzorgen van de praktijktraining Large Scale Interventions voor ervaren adviseurs en managers
 • In company training organiseren van (burger) participatie en interactie (Gemeente Den Haag, gemeente Enschede, CPS onderwijsadvies, LTP, Hogeschool Inholland )
 • Verzorgen workshops over de interactieve methode van onderzoeken met Learning Histories, zie www.learninghistories.net
 • Projectleiding van diverse kwalitatieve benchmarking onderzoeken bij overheden (10 gemeenten, 9 samenwerkingsverbanden, 20 waterschappen). De projecten richten zich op het uitwisselen van kennis en ervaring, in werkbijeenkomsten, om zo tot een grotere kwaliteit van beleid en bedrijfsvoering te komen
 • Begeleiden van diverse gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies bij de professionalisering van hun taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving
 • Diverse trainingen Group Model Building, voor managers en adviseurs (Boraconsult, Sioo BMC alumni, Akros)
 • Begeleiden visievorming met behulp van systeemdynamica voor leden van een professioneel netwerk (Ooa)
 • Interactieve ontwikkeling van methodieken voor professionalisering van theaterdirecteuren (VSCD)
 • Invoeren intervisie bij een adviesgroep van een accountantsorganisatie (Deloitte & Touche SME)
 • Begeleiden van een onderwijsadminstratiekantoor bij de ontwikkeling en invoering van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het INK-managementmodel en gecertificeerd volgens ISO 9001 (KOWBZ)
 • Begeleiden van diverse gemeenten bij het organiseren van taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving
 • Training “on the job” van intern auditors, voor diverse organisaties
 • Training kwaliteit voor managers van een veilingbedrijf (Fruitmasters, i.s.m. Helicon)
 • Training integraal kwaliteitsmanagement voor managers (Hogeschool Zeeland)

Onderzoek en advies

 • Ondersteunen onderzoek naar vitalisering van organisaties door medewerkers participatie (TNO Behavioural and Social Sciences)
 • Evaluatie van de effectiviteit van participatief veranderen met Large Scale Interventions, promotieonderzoek (Universiteit van Tilburg)
 • Historisch onderzoek naar do’s en don’ts bij projecten op het gebied van invoering van nieuwe regelgeving bij Rijkswaterstaat
 • Participatief onderzoek naar de beleving van milieuregelgeving voor MKB-bedrijven in opdracht van het ministerie van VROM
 • Onderzoek naar organisatie van het leerproces bij een innovatief project van Rijkswaterstaat
 • Leergeschiedenis van het innovatiefvermogen van een branche organisatie voor consultants (Ooa)
 • Interactief onderzoek naar verbetering van de invulling van de helpdesk- en systeembeheerfunctie van een grote gemeente (Tilburg)
 • Procesbegeleiding en training bij de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem voor vergunningverlening (Provincies Noord-Brabant en Zeeland)
 • Projectleiding van een “multi-client traject” naar certificering volgens ISO 9000 van 6 boomkwekerijen; een deel van de begeleiding is collectief, een deel per organisatie
 • Doorlichting en advies kwaliteitssysteem regiovervoer, voor samenwerkingsverband van gemeenten  (BRU)

Spreker en (gast)docent

 • Keynote speaker en workshopleider participatieve verandermethoden op diverse congressen en symposia (onder andere  AOM, SoL, IAF, Sioo, Ooa, FSN, BVMP, FNV)
 • Presentator en workshopleider Logica van het Gevoel als basis voor organisatieontwikkeling op diverse congressen en symposia (onder andere SoL, Sioo, Ooa)
 • Leider mastercircle participatief veranderen, begeleiden afstudeeronderzoek masterstudenten Management en Organisatiewetenschappen (Universiteit Tilburg)
 • Gastdocent participatieve verandermethoden in collegeblok Organisatieverandering, Consultancy en Evaluatie (Universiteit Tilburg)
Future Search veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad van Enschede

 

Toekomstbeeld uit de Future Search Nationale Brandweer: Het Jazz-orkest

Een verandertraject in de vorm van een online toekomstfestival voor de Academie Paramedische Studies van de HAN

 

19. stickeren 5
Toekomstvisie WOB bepalen met stakeholders, real time besluitvorming

ronde 1, verkennen verleden tafelgroepen
Werkconferentie Vakmanschap en Meesterschap, Hogeschool Inholland

DSC_2050
Praktijktraining participatie en interactieorganiseren met de principes van Large Scale Interventions

 

HPIM0285
Group Model Building met identiteitsbegeleiders, de dynamiek rondom bedrijfsmatig werken en professionele waarden in kaart brengen

 

DSC_2410
In company training burgerparticipatie organiseren met LSI, voor griffiemedewerkers van Den Haag en andere gemeenten

 

Workshop Actieonderzoek doen tijdens docentenmiddag Boom hoger onderwijs

 

DSC_2515
Kwalitatief onderzoek naar succesfactoren en effecten van Large Scale Interventions