Inspiratie put ik uit een diversiteit van disciplines en soorten bronnen. In het bijzonder:

Kennistheorie en de mens als biologisch wezen

 • Arnold Cornelis: De logica van het gevoel; stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Lees hoofdstuk over effectieve ontwikkeling
 • Arnold Cornelis: De vertraagde tijd; revanche van de geest als filosofie van de toekomst
 • Arnold Cornelis: Rustpunten van de geest;  filosofie van gezondheid, waarden en zingeving
 • Gregory Bateson: Mind and Nature; A Necessary Unit
 • Frans de Waal: Our inner ape 
 • Humberto Maturana & Francisco Varela: The tree of knowledge; biological roots of human understanding
 • Antonio Damasio: Self comes to mind; constructing the conscious brain

Sociologie, culturele antropologie en sociale psychologie

 • Eduard T. Hall: The dance of life 
 • Karl Weick: Sensemaking in organizations. Lees samenvatting
 • Ralph Stacey: Strategic management and organisational dynamics
 • Alain de Vulpian: Listening to ordinary people
 • Martin Buber: I and Thou
 • Richard Sennett: De ambachtsman

Systeemdenken en complexiteitstheorie

Organisatiekunde

 • Jac Geurts: Interventiemodel, begeleiding bij promotietraject
 • Jaap Boonstra: Boek Dynamics in organisations, als voorzitter van het onderzoeksplatform bij Sioo
 • Jeff Conklin: Dialogue mapping; building shared understanding of wicked problems
 • André Wierdsma: Co-creatie van verandering. Lees samenvatting
 • Marvin Weisbord: Productive Workplaces (third edition).
 • Marvin Weisbord & Sandra Janoff: Future Search (third edition)
 • Marvin Weisbord & Sandra Janoff: Don’t just do something stand there; Ten principles for leading meetings that matter. Lees samenvatting
 • Harrison Owen: Open Space Technology

Collectieve intelligentie

 • Herman van Gunsteren: Vertrouwen in democratie
 • James Surowiecki: The wisdom of crowds

Kwalitatief onderzoek doen

 • Harry Wolcott: Writing up qualitative research
 • Michael Patton: Qualitative research and evaluation methods
 • David Erlandson: Doing Naturalistic Inquiry

Schrijven

 • Natalie Goldberg: Writing down the bones; freeing the writer within
 • Natalie Goldberg: Wildmind; living the writers life
 • Joan Bolker: Writing your thesis in fifteen minutes a day

Logica van het gevoel

 

 

 

 

OurInnerApeTheBestAndWo3947_f

 

 

 

 

 

8f10a3427b687de2307aa97fce58d083

DoingNaturalisticInquiryE843_f

 

 

 

 

 

productive workplaces