Welkom bij Dr. Tonnie van der Zouwen MCM

Facilitator voor samenwerken aan complexe vraagstukken met alle belanghebbenden. Actieonderzoeker voor onderzoekend veranderen met mensen in plaats van voor of over mensen. Trainer van professionals in actieonderzoek doen en werken met de Large Scale Interventions (LSI) aanpak. Emeritus lector Sustainable Working & Organising van Avans hogeschool

“Scientific understanding and practical experience are like two legs without which we cannot walk”

(Francisco Varela)

Het is super geschreven en het heeft ervoor gezorgd dat ik actieonderzoek in mijn gereedschapskist wil. Het past perfect bij mijn achtergrond als scrum master en lean green belt. Het cyclische werken vanuit de praktijk met de juiste stakeholders is mijns inziens de beste manier om complexe problemen op te lossen. Daarom is het zo fijn dat ik nu een onderzoeksmethode heb gevonden die op dezelfde manier werkt, maar ik wel kan gebruiken voor mijn masterthesis.
(Bram Smeets, Zorginhoudelijke Adviseur VGZ)

Participatief veranderen

Faciliteren van participatieve veranderprocessen. Als betrokkenheid en eigenaarschap van professionals voorwaarde zijn voor succes (zie video).

Onderzoek en advies

Actieonderzoek: Onderzoek doen in en met de praktijk in plaats van over de praktijk. Gezamenlijk evaluatie van wat veranderingen opleveren en wat vervolgstappen kunnen zijn.

Training

Leren organiseren van interactie en participatie, cocreatie of actieonderzoek in een unieke praktijktraining: learning on the job.

Spreker en docent

Laat u inspireren door de Logica van het Gevoel, door ervaring met Evidence Based Consultancy, de wijsheid van grote groepen