Welkom bij Dr. Tonnie van der Zouwen MCM
Zelfstandig adviseur en onderzoeker, specialist in het betrekken van mensen bij organisatieverandering en innovatie. Bruggenbouwer tussen theoretische kennis en praktijkervaring, tussen organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Interessant voor bestuurders, managers en professionals die het belang zien van samenwerken over de grenzen van afdelingen, disciplines en organisaties.Tonnie geldt wereldwijd als een van de specialisten in het effectief organiseren van participatie met Large Scale Interventions, een aanpak waarbij in relatief korte tijd grote groepen belanghebbenden betrokkenheid en eigenaarschap ontwikkelen voor belangrijke kwesties. Ze werkt samen met drie andere specialisten in Alignment.nu. Sinds 2014 lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool. 


Participatief veranderen
Faciliteren van participatieve veranderprocessen. Als betrokkenheid en eigenaarschap van professionals voorwaarde zijn voor succes (zie video). Lees meer

Onderzoek en advies
Onderzoek doen in en met de praktijk in plaats van over de praktijk. Evaluatie van wat veranderingen opleveren. Lees meer

Trainingen en workshops
Leren organiseren van interactie en participatie in een unieke praktijktraining: learning on the job. Lees meer

Spreker en docent
Laat u inspireren door de Logica van het Gevoel, door ervaring met Evidence Based Consultancy, de wijsheid van grote groepen, ….  Lees meer