Home

Welkom bij Dr. Tonnie van der Zouwen MCM

Je kunt bij mij terecht als het gaat om samenwerken aan complexe vraagstukken. Denk aan problemen in de gezondheidszorg, huisvesting, landbouw, onderwijs, energietransitie, omgaan met arbeidsmigratie, met klimaatverandering. Mijn aanpak is om met mensen in plaats van voor of over mensen uit te zoeken hoe het beter kan. Dat doe ik met actieonderzoek, werkbijeenkomsten met kleine en grote groepen. Altijd in co-design met een kopgroep van belanghebbenden.

Mijn ervaring deel ik graag als schrijver van boeken en artikelen over actieonderzoek, co-creatie en Large Scale Interventions. En in praktijktrainingen en workshops voor docenten, (aankomend) professionals, en onderzoekers in actieonderzoek doen en co-creatie van verandering.

Op deze website lees je meer over mijn werkwijze en krijg je een indruk van mijn ervaring met opdrachten, en achtergrond. Zo ben ik emeritus lector Sustainable Working & Organising van Avans hogeschool, en heb ik al meer dan twintig jaar mijn eigen praktijk onder de naam Van der Zouwen Organisatieadvies.

Heb je vragen of heb je tips? Neem dan contact met me op, ik kijk uit naar je reactie.

Voorbeeld van co-creatie in een werkbijeenkomst, met de Open Space methode

Mijn nieuwe boek ‘Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken’. 

Het is super geschreven en het heeft ervoor gezorgd dat ik actieonderzoek in mijn gereedschapskist wil. Het past perfect bij mijn achtergrond als scrum master en lean green belt. Het cyclische werken vanuit de praktijk met de juiste stakeholders is mijns inziens de beste manier om complexe problemen op te lossen. Daarom is het zo fijn dat ik nu een onderzoeksmethode heb gevonden die op dezelfde manier werkt, maar ik wel kan gebruiken voor mijn masterthesis.
(Bram Smeets, Zorginhoudelijke Adviseur VGZ)

“Als jouw probleem over mij gaat, mag ik dan betrokken worden bij de aanpak daarvan? “

Participatief veranderen

Faciliteren van participatieve veranderprocessen. Als betrokkenheid en eigenaarschap van belanghebbenden voorwaarde zijn voor succes (zie video).

Onderzoek en advies

Actieonderzoek: Onderzoek doen in en met de praktijk in plaats van over de praktijk. Samen proberenderwijs uitzoeken hoe het beter kan. Op een verantwoorde manier.

Trainingen

Leren organiseren van interactie en participatie, co-creatie of actieonderzoek in een unieke praktijktraining: learning on the job. Zo sla je twee vliegen in één klap.

Workshops

Laat je op een interactieve manier inspireren door de Logica van het Gevoel, door co-design van veranderprocessen met belanghebbenden, actieonderzoek doen en begeleiden, co-creatie in werkbijeenkomsten, ‘hands-off’ faciliteren, impactvol afstuderen in het hbo.