Kringloop diagrammen

Mensen zijn geneigd om lineair te denken, terwijl in de praktijk meestal sprake is van circulaire verbanden. Daarbij zijn er vaak meerdere oorzaken voor een gevolg en meerdere gevolgen van een oorzaak. Door het maken van een kringloopdiagram (Causal Loop Diagram of CLD) kunnen circulaire verbanden in beeld gebracht worden. Rechts ziet u een voorbeeld van een kringloopdiagram over verantwoording van contracten.
De methodiek van het maken van een kringloopdiagram kan voor elke situatie waarin een redenering gewenst is worden gebruikt. Denk aan: schrijven van een artikel, analyse van een probleem, opbouwen van een gemeenschappelijke visie, zoeken naar scenario’s, keuze van een strategie.  Voor het maken van CLD  gebruik ik software van Vensim,  www.vensim.com. Ik gebruik Vensim ook om het web van de samenhang van variabelen te laten zien, of voor het maken van een stroom diagram. Bijvoorbeeld om te laten zien hoe de set van principes van Large Scale Interventions (LSI) de kenmerken van het proces produceren. En ook de noodzaak verklaren voor een of meer ‘whole system in the room’ bijeenkomsten.

kenmerken van LSI

Hoe de principes van LSI een web van kenmerken produceren en de noodzaak tot één of meer ‘whole system in the room’ bijeenkomsten

Group Model Building

Het opstellen van kringloopdiagrammen kan ook samen met een groep belanghebbenden gedaan worden. Gezamenlijk bepaalt men de factoren die van invloed zijn op een situatie of probleem. Vervolgens wordt een model gemaakt van de samenhang van die factoren. Daarbij zoekt men naar wat de kwestie versterkt en wat een afremmende werking heeft. Korte termijn oplossingen kunnen onderscheiden worden van langere termijn oplossingen. Het onderlinge gesprek tijdens het maken van het model is zeker zo belangrijk als het model zelf. Wat bedoel je met die term? Wat zijn de belangrijkste invloeden, welke zijn van ondergeschikt belang? Als we kiezen voor een bepaalde oplossing, waaraan willen we dan kunnen merken dat het de goede kant op gaat? Ik heb een beknopte leidraad hiervoor gemaakt.

Archetypen

Archetypen zijn prototypen van patronen die zich in organisaties kunnen voordoen. Ze helpen om een diagnose te stellen over oorzaken en gevolgen. Daarbij komt in beeld wat symptoombestrijdingen voor de korte termijn zijn en waar de aangrijpingspunten liggen voor effectievere oplossingen.

cld rechtmatigheid

 

Kringloop diagram over problemen met de rechtmatige aanbesteding van gelden 

 

 

Voorbeeld Group Model Building

 

Voorbeeld van een model gemaakt in een Group Model Building sessie, over de samenhang van de wens tot bedrijfsmatig werken en de motivatie van identiteitsbegeleiders op scholen