Publicaties Tonnie (A.) van der Zouwen

Artikelen en hoofdstukken

Samen op weg. Inzichten over cocreatie van verandering uit acht jaar lectoraat. Tonnie van der Zouwen, Herman van Blitterswijk, Ineke van Kruining, en Peter Stoffer. Tijdschrift Management & Organisatie, 2022 (4), 52-66

Co-creatie: Werken vanuit het gezamenlijk doel, niet vanuit organisatie-eenheden. 
Interview over mijn visie op cocreatie en de Avans Ambitie 2025. Gepubliceerd op www.bijavans.nl op 7 juli 2022

Inzetten van de employee journey
Sandra Doeze Jager en Tonnie van der Zouwen. Rubriek Wetenschap, tijdschrift PW, febr. 2021, 46-47

Nieuwe kennis maken, delen én implementeren
Repliek bespreking Actieonderzoek doen, een routewijzer voor studenten en professionals. Kwalon 2020 (25) 2, pp. 70-72

Hoe een valse start een leerzame les bleek. Samenwerken aan curriculumvernieuwing
Tonnie van der Zouwen, Sandra Doeze Jager, Erik Blokland. Thema Hoger Onderwijs 2019 (1), pp. 60-66

Achter de schermen van een conferentie. Creëren van een krachtig speelveld voor het verkennen van complexe kwesties
Tonnie van der Zouwen en Tova Averbuch. Management en Organisatie, 2018 Vol. 6, pp. 55-64

Behind the Scenes of a five-day Conference. How to create a Magical Field for Exploring Difficult Questions?
Tova Averbuch en Tonnie van der Zouwen. Journal Challenging Organisations and Society Vol. 7 Issue 1, October 2018, pp. 1224-1241

Cross-Cultural Collaborative Change. Discovering Common Ground
Hoofdstuk in The Change Handbook. Gepubliceerd online in The Collaborative Change Library, editors Nexus4Change, 2021

De missing link tussen MVO en HRM, organisaties als ecosysteem
Download de special van het tijdschrift P+ van juni 2016, met het artikel ‘Organisaties als ecosysteem’

Duurzaam organiseren is weten hoe je de toekomst ziet. Veranderen met collectief stuurvermogen
Interview over de Logica van het Gevoel en duurzame ontwikkeling van de kinderopvang. Tijdschrift Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang. Juni/juli 2015 p. 15-18. Tekst Wilma Schepers en Marianne van Duuren

Organisatie als ecosysteem
Interview over mijn visie op de P van People en de rol van HRM adviseurs. Social case HRM + MVO management deel 11. Tijdschrift P+. juni/juli 2015 p.18-22

Socioperception and the Emergence of an Economy of Meaning. The Key Role of Socioperceptive people in Transforming Organisations and Society
Alain de Vulpian and Tonnie van der Zouwen, hoe socioperceptieve leiders kunnen anticiperen op veranderingen. Journal Challenging Organisations and Society. reflective hybrids Vol. 2 Issue 2, October 2013

Reflecting Power and Consultancy. From Supporting Heroism to Enabling Distributed Leadership
Peter Heintel and Tonnie van der Zouwen, over de rol van macht in consultancy en de verschuiving in de perceptie van hierarchie. Journal Challenging Organisations and Society. reflective hybrids Vol. 2 Issue 2, October 2013

Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive hbo-docenten
Lieteke van Vucht Tijssen, Eva van der Fluit, Tonnie van der Zouwen, artikel in THEMA Hoger Onderwijs, 3 – 2013

Van transities naar fundamentele verandering in het sociale domein
Rob de Wilde en Tonnie van der Zouwen, Whitepaper Alignment.nu, 2013

Detecting and approaching Obstacles for Collective Learning
Tonnie van der Zouwen, Journal Challenging Organisations and Society. reflective hybrids. Vol.1, Issue 1, October 2012

Bijsluiter effectief gebruik Large Scale Intervention
Een bijsluiter voor effectief gebruik van LSI, met een beschrijving van ‘wat is het, wat doet het, wanneer gebruik je het, wat zijn contra-indicaties, wat zijn de effecten op kortere en langere termijn. Hoofdstuk in het Praktijkboek Large Scale Intervention. Red. Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij, Kluwer 2012

Lernblockaden in Organisationen erkennen und beseitigen
Artikel over de theorie van De logica van het gevoel en afstemmen van de interventie aanpak op de situatie in een organisatie. Profile, internationaal tijdschrift voor verandering, leren en dialoog. Profile 19 – 10, 2010

Practice what you preach: Large group conferences as member check in intervention research
Artikel over creatieve methoden van interventie onderzoek, in Profile, internationaal tijdschrift voor verandering, leren en dialoog, Profile 19 – 10, 2010

Leerblokkades in organisaties signaleren en aanpakken
Artikel in het Handboek HRM van Kluwer, september 2007

Learning histories in leer- en veranderingstrajecten. Geschiedenis maken vanuit hart voor de zaak
Bijdrage in artikel van Gerhard Smid, in het boek Interveniëren en veranderen, van Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (redactie), Kluwer 2006. Ook verschenen in het boek Intervening and Changing. Looking for Meaning in Interactions. Wiley, 2007

Een website als groeimiddel. Bekend raken met je eigen concept
Hoe het maken en bijhouden van een website kan bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen concept als onderzoekend adviseur. Hoofdstuk in het boek Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken. Red. Gerhard Smid en Etiënne Rouwette, Van Gorcum 2009

Geef intervisie de tijd
Artikel over mogelijkheden, valkuilen en randvoorwaarden van intervisie. Geschreven samen met Mark de Koning, tijdschrift Personeelsbeleid, april 2004.

MT in de fishbow. Een inspirerend proces voor herziening van arbeidsvoorwaarden
Artikel over een Large Scale Intervention bij Waterschap De Dommel. Tonnie van der Zouwen en Ruud Viergever, Het Waterschap, nr. 3 2003

Certificering op basis van het INK-model
Aritkel over certificering op basis van een combinatie van INK-model en ISO-9000 systematiek, SIGMA, juni 2002

Boeken en informatieve websites

Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken
Principes en 12 methoden om in werkbijeenkomsten met een groep van 5 tot meer dan 100 belanghebbenden samen uit te zoeken hoe het beter kan. Heart Media, 2023

Apenkooien met cocreatie. Inzichten en voorbeelden uit acht jaar lectoraat. Geschreven samen met kenniskringleden. Avans Hogeschool, 2022

 

Actieonderzoek doen. Een routewijzer voor studenten en professionals. Amsterdam: Boom. Tweede druk 2022

Een uitdagend praktisch boek voor iedereen die in en met de praktijk onderzoekenderwijs verbeteringen wil invoeren. Van denkkracht naar doekracht. Met online toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl

Wise Action and Uncertainty. COS Conference 2017 Experience Report. Wenen: COS-Collective

Boek met een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van een interactieve vijf-daagse internationale conferentie, en de oogst met richtlijnen voor wat je kunt doen als je niet weet wat je moet doen. Geschreven samen met Jacqueline Janssen en Tova Averbuch, met bijdragen van vele anderen. 2017

Experience report Wise Action and Uncertainty. What do you do when you don't know what to do?

Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren. Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven.

 

Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren Tonnie van der Zouwen 2015_Pagina_01

Boekje uitgegeven ter gelegenheid van mijn inaugurele rede op 17 april 2015 als lector Sustainable Working and Organising aan Avans Hogeschool. Je vindt er een theoretische ondergrond voor duurzame ontwikkeling en concrete aanwijzingen om die in de praktijk vorm te geven. Download pdf versie.

voorkant boek

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions. Towards sustainable organisational change with the whole system.

Proefschrift over zesjarig onderzoek naar de succes factoren voor duurzame verandering met de participatieve aanpak voor organisatieverandering Large Scale Interventions. Bevat een naslagwerk voor het effectief uitvoeren van LSI. Eburon 2011. Meer informatie, recensies en bestellen

“If there are more dilemmas of this work than the ones you have collected, I can’t imagine what they are. I believe that with the guide, and your interactive meetings, you have made a major contribution to the discussion of Large Group Interventions.”
– Marvin Weisbord, founding father of Future Search, writer of the bestseller Productive Workplaces

Online actieonderzoek doen
(april 2020 – heden)
Wat doe je als je door de omstandigheden een actieonderzoek ‘op afstand’ moet gaan doen? Deze site is bedoeld om docenten, studenten, onderzoekers en andere belanghebbenden hierin te ondersteunen. Zie www.onlineactieonderzoek.nl 

Large Scale Interventions, a participative approach for change (2005 – heden)

Online praktijkboek over Large Scale Interventions, publicatie in eigen beheer. Engelse en Nederlandse versie. Zie www.largescaleinterventions.com

Learning Histories (2005- heden)

Online praktijkboek over Learning Histories als methode voor participatief veranderen, publicatie in eigen beheer. Engels. Zie www.learninghistories.net