Participatief veranderen

Uw organisatie of een onderdeel ziet zich gesteld voor nieuwe vragen: de klanten stellen andere eisen, regelgeving wordt vernieuwd, de relatie met ander partijen verandert wezenlijk van karakter, er ontstaan geheel nieuwe beleidswensen, de medewerkers willen nieuwe ruimte et cetera. In al die gevallen staat het management voor de opgave die vragen om te zetten in een aansprekende en duidelijke nieuwe koers.

Het bepalen van een koers is echter slechts het begin van het vernieuwingsproces. De bereidheid en vaardigheid om er samen aan te werken is een voorwaarde, waarna het veel omvattender proces  start van het aanpassen van het feitelijk gedrag aan die nieuwe koers. Dat vergt een doordachte aanpak van het veranderproces, met methodieken die passen bij de personen, het vraagstuk en de situatie.

Ik help de opdrachtgever bij het bepalen van een nieuwe koers, bij het onderzoeken van de mogelijkheden en risico’s en vervolgens om het proces zo in te richten en te regisseren dat daadwerkelijke vernieuwing optreedt. Daarbij streef ik naar een vroegtijdige verwevenheid van denken en doen, naar het uitnodigen van diversiteit in het projectteam en het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de “stakeholders”, de interne en eventueel ook externe belanghebbenden van de organisatie. Dat doe ik met een participatieve veranderaanpak, zoals met Large Scale Interventions, Systeemdenken, Leergeschiedenis. Vaak werk ik met een combinatie van een verandertraject met training in van management en medewerkers om te zorgen voor overdracht van kennis en ervaring in het organiseren van participatie en interactie. Zodat de organisatie zo min mogelijk afhankelijk blijft van externe consultants.

Actieplannen uitwerken voor de ontwikkeling van het Berkeldal