Het verhaal van de Future Search leefbaarheid en veiligheid Binnenstad Enschede

In november 2022 had ik de eer om een driedaagse Future Search te mogen faciliteren, samen met mijn collega en vriendin Eva van der Fluit. Het onderwerp was leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad van Enschede. Hoewel de veiligheid de laatste jaren juist toeneemt, ervaren bewoners en ondernemers een afname van de veiligheid. Incidenten krijgen veel aandacht in de media, zoals problemen met hangjongeren en zwerfvuiloverlast. De gemeente en de politie ervaren een ‘waterbedeffect’. Als ze in het ene gebied actie ondernemen, duikt het probleem op een andere plek weer op. Het doel van de Future Search is: Een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen voor een veilige en leefbare binnenstad en concrete acties formuleren waarmee we gezamenlijk de schouders eronder zetten en een positieve boodschap overbrengen aan bewoners en media.

Deze praatplaat is gemaakt na de conferentie. Een mooie samenvatting van onderwerpen en plannen om een gewenste en haalbare toekomst voor de binnenstad te realiseren. Wat is er gebeurd? Lees een deel van het verhaal van de Future Search in deze blog. Meer details vind je in het openbare fotoverslag.

Praatplaat met een samenvatting van alle resultaten

 

Planning van de werkconferentie

Op 20 juni (5 maanden voor de FS) hadden we onze eerste bijeenkomst (online) met het planningsteam. Zij noemden zichzelf ‘werkgroep’. Deze groep van negen mensen vertegenwoordigt verschillende stakeholders: Opdrachtgever (de gemeente), Ondernemers, Politie, Wonen, Maatschappelijke zorg, Burgers, Communicatie, Facilitators. Samen planden we de driedaagse bijeenkomst voor november, in het stadion van Voetbalclub Twente (de trots van de stad). Er volgden vijf bijeenkomsten met de werkgroep, vier online en één in het Stadion, en we hadden verschillende online voorbereidingsmomenten met het ‘kernteam’ (de 2 cliënten en de 2 facilitators).

We besteedden veel aandacht aan het uitnodigingstraject. We maakten een groslijst van stakeholders, met namen van mensen die ze willen uitnodigen, aan de hand van de die ‘ARE-IN’ formule op een digitaal bord in Miro. ARE-IN is een acroniem voor mensen met Authority, Resoursces, Expertise, Information, Need. De twee opdrachtgevers Bastian en Hans clusterden ze in acht stakeholdergroepen. Zij stelden ook de uitnodiging op, op basis van een door mij gegeven voorbeeld. De leden van de werkgroep zorgden voor de uitnodiging, meestal persoonlijk: We willen niet zomaar iedereen, we hebben JOU nodig!

De Future Search

Op 9 november kwam een brede vertegenwoordiging van stakeholders, zo’n 64 mensen, bijeen in een zaal van het voetbalstation van FC Twente. In zeven werkrondes verkenden zij het verleden, het heden en de toekomst van het vraagstuk in kwestie, met behulp van co-creatieve methoden voor collectief onderzoeken en oogsten. Elke ronde bestond uit een afwisseling van werken in kleine groepen en plenair delen van de resultaten. Geen lange presentaties, duidelijke instructies en een strikte tijdsbewaking hielpen de deelnemers om ter zake te komen. Na het presenteren van hun beelden van een gewenste en haalbare toekomst, ontdekten ze de gemeenschappelijke basis voor volgende stappen. In de laatste ronde maakten ze een agenda voor actieplanning, met behulp van Open Space Technology, en 10 actiegroepen presenteerden hun plannen.

Het verleden verkennen aan de hand van drie tijdlijnen. Voor de kwestie, de kleinere persoonlijke context, en de grotere context van de wereld.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor resultaten en follow-up. Alle resultaten worden gedeeld op de muur.

Follow-up

Kort na de conferentie deelden drie deelnemers hun ervaringen in een talkshow voor 1Twente, een regionaal TV-station. Op het moment van schrijven zijn er tien actiegroepen actief. De eerste nieuwsbrief is verstuurd, om te delen hoe het gaat en om meer mensen erbij te betrekken. Natuurlijk kost dit tijd en sommige groepen zijn energieker dan andere, maar zie wat er in drie dagen kan gebeuren op de poster met onderwerpen en resultaten. Wil je meer lezen over het verhaal van de van de Future Search, bekijk en download dan  diapresentatie van het verslag, via Box.net, of download hier de pdf van deze presentatie 

Meer over Future Search

Geïnteresseerd in Future Search? Zie www.futuresearch.net, over hoe je de juiste mensen uit het hele systeem van belanghebbenden in de ruimte krijgt voor visie, betrokkenheid, en actie.

Follow blog by email