Future Search met het hele systeem van belanghebbenden

Wat is een Future Search?

Hoe kom je verder met complexe vraagstukken? Ik heb goede ervaringen met de Future Search methode. Zelfs als een situatie hopeloos lijkt kan een Future Search nieuwe hoop en energie voor verbetering losmaken. Graag deel ik een korte beschrijving van de methode en een voorbeeld om daar meer beeld bij te krijgen.

Future Search is een interactieve planningsbijeenkomst, waarin een groep van tussen de 60 en 80 stakeholders van een complex vraagstuk hun capaciteiten omzetten in een gedeelde visie, strategisch plan en/of actieplan. Het ontwerp van de bijeenkomst is sterk gestructureerd, gebaseerd op principes en ervaringen die gedurende 50 jaar getest zijn in veel verschillende culturen. De bijeenkomst duurt 16 uur, verdeeld over drie dagen. Dat ‘twee keer slapen’ is een essentieel onderdeel van het planningsproces. Marvin Weisbord en Sandra Janoff, de grondleggers van deze methode, noemen dit proces ‘riding the rollercoaster’.

Wat doen deelnemers in die drie dagen?

In opeenvolgende werkronden verkennen deelnemers samen verleden, heden en toekomst. Niet alleen door erover te praten, maar ook door samen overzichten te maken en daar betekenis aan te geven. Ze brengen het verleden in beeld in grote tijdlijnen en ontdekken patronen daarin. Ontwikkelingen en trends in het heden brengen ze in kaart met behulp van Mindmapping en analyseren wat dat betekent voor hun eigen stakeholdergroep. Daarna maken ze toekomstbeelden die ze aan elkaar presenteren, vaak op creatieve wijze. Vervolgens zoeken ze naar de gezamenlijke basis in de toekomstbeelden en volgt een ronde voor het uitwerken van actieplannen voor een route naar een gewenste en haalbare toekomst.

Deelnemers werken afwisselend in gemengde kleine groepen, in meer uniforme stakeholder groepen, en plenair in de grote groep. De kleine groepen leiden zichzelf met behulp van heldere instructies.

Een voorbeeld: Het verhaal van de Future Search Enschede

Hoe dat eruit kan zien? Het beeldverhaal op deze pagina van de Future Search over veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad van gemeente Enschede geeft een goede indruk. Andere voorbeelden uit mijn eigen praktijk: FS ontwikkeling van het Berkeldal, FS voor de toekomstverkenning van de Nationale Brandweer. Ik heb ook kortere Future Searches begeleid, van 1 dag. Het kan, maar dat levert beduidend minder op voor eigenaarschap en vervolgacties.

Wat levert het op

Wat levert het dan op? De titel van deze video vind ik dat mooi weergeven: Je wordt een soort eenheid met elkaar. Deelnemers ontwikkelen een gedeeld bewustzijn ‘als wij het niet gaan doen, wie dan wel?’. En als daar een antwoord op is dan moeten de personen in vervolgacties worden uitgenodigd. De video is gemaakt over de FS Enschede.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact met me op voor een verdere kennismaking. De website van het Future Search Network geeft uitgebreide informatie over achtergronden, principes, voorwaarden voor succes en ervaringen en video’s van Future Searches.

Boek Future Search