Ik heb een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor een participatief veranderproces. Hiervan kunt u gebruik maken om:

  1. Vooraf de situatie te toetsen, om de participatieruimte te bepalen voor stakeholders.
  2. Tijdens een ontwikkelingsproces de vinger aan de pols te houden over de kwaliteit van de uitvoering.
  3. Achteraf te evalueren wat het heeft opgeleverd.

Dit instrument is één van de resultaten van mijn zesjarig promotie onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Het is onderdeel van de bijsluiter voor veranderen met het hele systeem. Wanneer doe je dat? Wat zijn de succesfactoren en wat levert het op, op korte en langere termijn? De bijsluiter is gebaseerd op bewijs vanuit theorie en praktijk. en draagt bij aan het werken volgens Evidence Based Consultancy.

Het is mijn overtuiging dat de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring meerwaarde heeft voor beide. Daarom ben ik lid geworden van de Wetenschappelijke Raad van de Orde voor Organisatie Adviseurs (Ooa) en ben ik lid van de founding editorial board (als Deputy Chief Editor) van het internationale tijdschrift Challenging Organisations and Society. reflective hybrids ®

Enkele recensies

“If there are more dilemmas of this work than the ones you have collected, I can’t imagine what they are. I believe that with the guide, and your interactive meetings, you have made a major contribution to the discussion of Large Group Interventions.” 
– Marvin Weisbord, founding father of Future Search, writer of the bestseller Productive Workplaces

“The work you are doing is very important to the field right now. It is moving us towards thinking whole again, thinking underlying principles and ways of being with the groups we work with rather than thinking methodologies! Your guide will be the provocateur to bring all our best to any work.” 
– Sylvia James, partner Dannemiller Tyson Associates and co-author of Whole-Scale Change, Berrett-Koehler 2000

“There is a lot of talk about how you measure the outcomes of Large Group Interventions and why there is so little research done. We want to establish common ground across methods.”
– Barbara Bunker, author of many books and articles books on Large Group Methods

Succesfactoren en effecten van Large Scale Interventions (LSI)

“Scientific understanding and practical experience are like two legs without which we cannot walk”

(Francisco Varela)