Organisatieontwikkeling

Bepalen van een passende aanpak

Mijn model voor organisatieontwikkeling, gebaseerd op de Logica van het Gevoel, kan gebruikt worden als leidraad voor het bepalen van een veranderaanpak en -methoden. Die moeten passen bij de aard van het vraagstuk en de ontwikkelingsfase van de organisatie. Ik heb mijn model voor organisatieontwikkeling de Logica van Lef, Discipline en Communicatie genoemd. De drie soorten drijvende krachten van lef  (interne sturing), discipline (externe sturing) en communicatie (communicatieve zelfsturing) kunnen leiden tot zes soorten blokkades in organisaties. Elke vorm van sturing kan te zwak of te sterk aanwezig zijn. De tabel hierna laat zien hoe elke blokkade herkend kan worden, welke aanpak daarbij past en enkele voorbeelden van methoden.

Als organisatieadviseur en -onderzoeker kan ik helpen om te bepalen wat een effectieve aanpak is en welke methoden passend zijn. Dat is mede bepalend voor de rol die een organistieadviseur heeft in het verander- of ontwikkelproces. Zie visie op rol als organisatieadviseur.

Blokkades voor collectief leren in organisaties herkennen en aanpakken

 

blokkade symptomen aanpak methoden die zich richten op:
stagnatie
door te weinig lef
 • angst, onzekerheid,
 • mensen voelen zich niet op hun gemak, durven geen stappen te zetten
interne sturing versterken:
zorgen dat mensen zich thuis voelen en meer lef krijgen
 • persoonlijke performance
 • teambuilding
 • ecologie van de werkplek
 • arbeidsomstandigheden 
 • werving en selectie

 

agressie
door te veel lef
 • agressieve daadkracht
 • veel politieke spelletjes
 • niet denken maar doen

 

interne sturing verminderen:
relaties verbeteren en
agressie beheersen
chaos
door te weinig discipline
 • boosheid, verwarring
 • weinig samenhang door ontbreken van regels voor samenwerking
 • afspraken worden niet gemaakt of niet nagekomen
 • steeds opnieuw het wiel uitvinden
externe sturing versterken:
professionaliseren organisatie,
discipline ontwikkelen
 • managementontwikkeling gericht op disciplinering
 • HRM-systemen
 • arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuur
 • training on the job
 • simulaties
 • auditvoorzieningen
verstarring
door te veel discipline
 • beklemming, verstarring
 • regelzucht, alles willen beheersen
 • veel analyses en productie van
  “papieren tijgers”, maar vasthouden aan bestaande normen en systemen
externe sturing verminderen:
flexibiliseren,
ontbureaucratiseren
 • managementtraining gericht op communicatie en reflectie
 • intervisie
 • omgeving betrekken
 • gaming
depressiviteit
door te weinig communicatie
 • depressiviteit     
 • mensen worden wel uitgenodigd
  om mee te denken, maar voelen
  zich niet serieus genomen
 • communicatie en reflectie
  leiden niet tot nieuwe inzichten
 • collectieve overeenkomsten worden wel gemaakt, maar niet of anders
  uitgevoerd
communicatieve zelfsturing versterken:
reflectie- en
communicatievermogen
ontwikkelen
 • ontwikkeling servant leadership
 • Learning History
 • Large Scale Interventions
 • ongebruikelijke gesprekken
stuurloosheid
door te veel communicatie
 • frustratie, verdriet,
  er moet iedere keer iets anders
 • ontbreken richtinggevende visie
 • veel adviseurs over de vloer,
  het ene verandertraject na het andere
interactieve visieontwikkeling,
creativiteit en besluitvaardigheid bevorderen
 • toekomstbeelden met Large Scale Interventions
 • empowerment
 • visitatie

De Logica van Lef, Discipline en Communicatie

De tabel is de uitkomst van een doordachte redenering en van praktijkervaring. Ik heb daarover een artikel geschreven met de titel ‘Detecting and approaching obstacles for collective learning’, gepubliceerd in het internale tijdschrift Challenging Organisations and Society. reflective hybrids®

cos-cover_small (1)