Werkwijze: Large Scale Interventions (LSI)

Large Scale Interventions (LSI)  is een aanpak voor werken met alle belanghebbenden van een vraagstuk. Een aanpak die over de hele wereld al duizenden keren succesvolle veranderprocessen heeft opgeleverd. In kleine en grote organisaties, profit en non-profit, wijken, regio’s of nog grotere wereldwijde projecten. LSI is bij uitstek geschikt om belanghebbenden mede verantwoordelijkheid te laten nemen in vraagstukken die een heel systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving) aangaan. In een LSI traject kunnen top-down kaderstelling en bottom up invulling goed gecombineerd worden. De participatieruimte voor stakeholders wordt meestal bepaald door de verantwoordelijk leidinggevenden. Binnen de LSI aanpak is een diversiteit aan methoden ontwikkeld om met grote groepen stakeholders productief en creatief te werken aan:

 • Visievorming
 • Strategieontwikkeling
 • Procesontwerp
 • Simulaties voor het testen van samenwerkingsprocessen
 • Actieplanning
 • Implementatie van veranderingen

Vertegenwoordigers van stakeholder groepen worden betrokken bij het:

 • In kaart brengen van de verschillende perspectieven en mogelijke speelruimte
 • Analyseren van de dynamiek in de huidige situatie, in relatie tot verleden en mogelijke toekomst
 • Ontwerpen en uitvoeren van een verandertraject en het organiseren van participatie en medezeggenschap daarin
 • Ontwikkelen van leervermogen in de organisatie om handiger met veranderingen om te kunnen gaan

Het hart van een Large Scale Intervention proces wordt gevormd door één of meer interactieve werkbijeenkomsten met een grote groep (van 15 tot mogelijk 1000 personen). Hiervoor zijn speciale methoden ontwikkeld om interactief met grote groepen te kunnen werken, zoals de Future Search. Meer informatie over LSI vindt u op mijn website www.largescaleinterventions.com .

Waarom werkt LSI?

“There is something about accepting others just the way they are that contributes greatly to community and builds trust. You can than make the purpose, goal and task the driving forces.” (Marvin Weisbord & Sandra Janoff)

LSI werkt door de combinatie van de volgende principes:

    1. Systeemdenken: De dynamieken in tijd en context beïnvloeden de toekomst van het systeem.
    2. Participatie van stakeholders: Actieve participatie bevordert commitment voor veranderen en het leren samenwerken.
    3. Action learning: Maakt real time veranderen mogelijk, omdat denken en doen zo min mogelijk worden gescheiden; de mensen die de acties uitvoeren zijn betrokken bij de planning.
    4. Sensemaking: Zoeken naar gemeenschappelijk draagvlak door het delen van standpunten en ervaringen; duurzame verandering ontstaat door mensen als geheel te betrekken (hoofd, hart en handen), omdat de werkelijkheid zowel door feiten als meningen en gevoelens bepaald wordt.

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer je toegeeft op één of meer van deze principes, hoe slechter het werkt. De figuur hierna laat zien hoe de vier principes samenhangen en de werkzame elementen van een LSI traject produceren.

Voorbeelden van werkbijeenkomsten met grote groepen


Een Open Space bijeenkomst met 50 deelnemers, om aandachtspunten te verzamelen voor een nieuwe kwaliteitsstandaard voeding- en vochttekort.

Met 600 stakeholders bouwstenen verzamelen voor de Meerjarenstrategie

Visieontwikkeling met ca. 60 deelnemers

Gezien, gehoord, gekend in het hoger onderwijs

Innovatie, Inzichten en Inspiratie in zorgrelaties

Aansluiten bij het belang van de cliënt