Interactieve bijeenkomsten en trainingen: Tips voor inrichting van de zaal

Vandaag kwam ik een mooie presentatie tegen van master trainer  Beth Kanter.  Ze geeft tips over het ontwerpen van trainingen voor de non-profit sector. Maar ik herken er dezelfde principes in die volgens mij gelden voor alle bijeenkomsten waar delen van kennis of bijdragen aan verandering of innovatie van belang is. Volgens mij maakt dat ook geen verschil of het nu in de non-profit of in de profit sector is. Ik wil graag wat van mijn inzichten delen over hoe de inrichting van de zaal bijdraagt aan het succes van de bijeenkomst, door het ondersteunen van die principes.  Deze inzichten en tips komen voort uit mijn onderzoek naar effectief gebruik van participatieve veranderbenaderingen. Ik ga uit van een set van vier principes die onderling sterk samenhangen, met daarachter de gevolgen voor de ruimte:
  • Systeemdenken: Verkennen van de context van de (leer)opdracht; verkennen van het verleden, heden en toekomst kan met de hele groep worden gedaan; aan de muren is plaats genoeg voor grote overzichten; alle ‘producties’ kunnen tot het einde van de bijeenkomst blijven hangen zodat alle informatie op elk moment voor iedereen beschikbaar is 
  • Actieve participatie: Mensen voelen zich uitgenodigd om hun bijdrage te leveren; inrichting en logistiek faciltieren het kunnen leveren van die bijdrage door het reduceren van hiërarchie (ronde tafels, stoelen in cirkels, geen groot frontaal podium, geen lange monologen zonder verwerkingstijd)
  • Action Learning: Denken en doen zo min mogelijk scheiden; zelf management is mogelijk; variabele opstelling die gelijkwaardigheid van bijdragen stimuleren; er kan ‘gewerkt’ worden)
  • Sensemaking: Deelnemers voelen zich serieus genomen als mens, met al hun kwaliteiten; dat betekent een comfortabele werksfeer, goede logistiek, prima catering en goed atmosfeer in de zaal (goed verlicht, met ramen, goede temperatuur en ventilatie); tegemoetkomen aan specifieke cultuur eisen; werkvormen die zowel hoofd, hart als handen aanspreken.

Enkele dia’s (nr. 42 en 43) laten perfect zien hoe de inrichting van de zaal de mate van interactie beïnvloed. We zijn lichamelijke wezens, hoe we ons voelen bepaalt voor een belangrijk deel wat we leren en wat we doen. Als je een training geeft of een vergadering of bijeenkomst (bege)leidt, wees dan niet bang om net zo lang met het meubilair te schuiven en de inrichting aan te passen tot die de boodschap uitstraalt die je wilt overdragen.

Follow blog by email