Online magazine Stakeholder Involvement for Change and Innovation

Met Scoop.it kan je eenvoudig je eigen online magazine maken over een thema dat je interesse heeft. Zoek berichten en voeg daar je eigen inzichten en links aan toe of deel eigen blogs over dit thema. Dat heet ‘curation’. Je reactie moet natuurlijk wel toegevoegde waarde hebben voor de lezer. Ik heb een online magazine gemaakt met de titel ‘Stakeholder involvement for change and innovation’. Daar vind je berichten die gaan over de principes die ten grondslag liggen aan  betrokkenheid en eigenaarschap in verandering en vernieuwing. Dat kan gaan over systeemdenken, participatie, sensemaking, action learning, shared leadership, zelfmanagement, productief vergaderen etc. Voorbeelden van berichten:

Check it out. Je kunt me volgen op http://www.scoop.it/t/stakeholder-involvement-for-change 

Follow blog by email