Proeverij principes voor cocreatie, 25 augustus 2016

Waarom een proeverij over cocreatie?

Samenwerken, betrokkenheid, eigenaarschap. Het zijn gevleugelde termen in organisatieverandering, bij burgerparticipatie, in transities. Maar hoe organiseer je dat? Hoe vind je een goede balans tussen sturing geven en loslaten? Tussen top-down kaderstelling en gezamenlijke invulling? Hoe ontstaan nieuwe mogelijkheden waar mensen ook iets mee kunnen en willen? In deze proeverij ervaart u zelf een aantal principes voor interactie en betrokkenheid en krijgt u zicht op hoe u cocreatie samen met hele systeem van belanghebbenden kunt vormgeven. De proeverij is ook een mogelijke voorbereiding op de driedaagse Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions van 12-14 oktober 2016.

We starten om 13.00 uur met een interactieve kennismaking. Dan volgt een proeverij van diverse interactieve werkvormen waarmee je handen en voeten kunt geven aan de principes voor cocreatie, of vergaderingen, workshops en lessen interactiever maken, zoals:

  • Praat met mensen in plaats van over mensen: Hele systeem in een ruimte brengen, vooral ook de doelgroepen en degenen die het moeten gaan doen
  • Niet alleen praten over samenwerken, maar betekenis geven door er samen aan te werken
  • Mensen als mens beschouwen, met al hun kennis en ervaring, niet alleen als huidige functie
  • Zoveel mogelijk kwaliteiten van mens zijn aanspreken: Hoofd, hart en handen
  • Ter plekke een diversiteit aan perspectieven en informatie delen: Real time verslaglegging, overzichten maken
  • Balans tussen sturen en loslaten: Controleer wat je kunt (de setting, de uitnodiging, de kaders), laat los wat je niet kunt controleren (gedrag); zelfmanagement voor eigenaarschap.

Alle werkvormen in de proeverij gaan over de vraag ‘wat kan ik met de principes voor cocreatie in mijn eigen praktijk?’ Gesprekken in kleine groepen wisselen we af met individuele reflectie en plenaire bespreking van toepassings(on)mogelijkheden en voorwaarden voor je eigen werkpraktijk. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af.

Datum en locatie

Donderdag 25 augustus 2016, van 13.00 – 17.00 uur
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Een routebeschrijving vindt u op www.accommodatiedomstad.nl/

Facilitators

Deze proeverij wordt verzorgd door dr. Tonnie van der Zouwen MCM en dr. Eva van der Fluit CMC, twee specialisten in LSI van het samenwerkingsverband Alignment.nu.

Deelnamekosten en registreren

Deelnamekosten zijn € 75,- excl. BTW, per persoon. Deelnemers ontvangen twee boekjes:

  • Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren; vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven (Tonnie van der Zouwen )
  • Cocreatie is ….13 mythen ontkracht (Hans Begeer en Lesley Vanleke)

Om deel te nemen aan de proeverij stuurt u een email met uw gegevens naar secretariaat@alignment.nu. U ontvangt dan een factuur en een deelnamebevestiging.

Nadere informatie

Heeft u vragen, belt u dan Tonnie van der Zouwen, tel. 06 50 69 79 82, of stuur een email naar tonnievanderzouwen@alignment.nu

Follow blog by email