School voor Samenwerken start op 30 september 2016

Samenwerken, maar wel zinvol

Dit najaar werk ik mee aan de start van een nieuwe School. Een school in de klassieke betekenis: een omgeving waar het goede gesprek plaatsvindt. In dit geval over de betekenis van samenwerken in de complexiteit en tijdsdruk van ons huidige werk. Op uitnodiging van het netwerk STAP-Dialoog lever ik een bijdrage aan de basisdag op 30 september en aan een vervolgdag op 25 november 2016 over duurzaam organiseren vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven.

Wat is het?
Zoals dat gaat in de klassieke school krijgt het programma vorm mét en dóór degenen die deelnemen. Het programma van de School voor Samenwerken start met een basisdag (alle dagen zijn los te volgen) met medewerking van  Paul BessemsErno Eskens,  John van Balen, ondergetekende Tonnie van der Zouwen en dialoogbegeleiders uit het netwerk van de STAP-dialoog. We willen samen een brug bouwen terwijl we erover lopen. Dat werkt het beste als we bij elkaar komen en ons bezinnen op vragen als: Wat is stuurbaar? Waar wil je op sturen? Wat laat je los? Wat is zinvol? enz.”

De School is een plek waar we spreken over samenwerken als deel van het werkzame leven, veilig en met mogelijkheden om kwetsbaar en vernieuwend te zijn. Een plek waar je de gelegenheid vindt om in de ontmoeting met anderen aan samenwerken je eigen betekenis te geven. Met zowel aandacht voor visie ontwikkeling als voor strategie en praktische uitvoering.

Voor wie?
Het programma ondersteunt bestuurders / directeuren, managers en stafverantwoordelijken bij het aanscherpen van hun kijk op samenwerken binnen en vooral tussen organisaties, Daarbij gaat het ook om de manier waarop ze dit zelf (en samen) willen beïnvloeden.

Wat brengt het op?
Het gesprek in de school voor samenwerken gaat over:

 • Het aanscherpen van je visie over stimuleren/faciliteren van anders samenwerken
 • het aanscherpen van uitgangspunten op basis waarvan je je droom en doelstellingen rond samenwerken weergeeft.
 • Het aanreiken van praktische handvatten gericht op de haalbaarheid van stippen op de voordeur.
 • Meer zicht op de verbinding tussen jezelf en veranderend samenwerken.

Inhoud en werkwijze
Rode draad van het programma is betekenis geven aan samenwerken. Het bestaat uit 6 los te volgen dagen. We starten met een basisdag. De uitkomsten van de basisdag bepalen mede de invulling van de volgende dagen, met uitzondering van de eerste dag over loslaten met Jan Bommerez.

 • Dag 1: Basisdag Samenwerken, maar dan anders met Tonnie van der Zouwen, Paul Bessems, Erno Eskens en John van Balen.
  30 september 2016
 • Dag 2: De kunst van het loslaten met Jan Bommerez
  4 oktober 2016
 • Dag 3: Filosofie en samenwerken met Erno Eskens.
  Samenwerken betekenis geven met het Agoramodel.
  27 oktober 2016
 • Dag 4: Slimmer organiseren met Paul Bessems.
  Samenwerken productiever en slimmer organiseren.
  3 november 2016
 • Dag 5: Duurzaam organiseren met Tonnie van der Zouwen.
  Samenwerken duurzaam organiseren met de logica van het gevoel. Vanuit een groeiend bewustzijn hoe we willen leven.
  25 november 2016
 • Dag 6: Samenwerkend vermogen met John van Balen, Frank Goijarts en Rob Beukema. Disciplinering in relatie tot betekenis geven, vertrouwen en delen.
  1 december 2016

Basisdag: 30 september 2016 van 09:00 – 17:00 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn
Prijs: € 560,- exclusief btw
Inbegrepen: Verblijfskosten, lunch en de boeken WeconomicsHet agoramodel en Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren

Vervolgdagen zijn bij de ISVW in Leusden en kosten €360,- per dag.

Inschrijven: Schrijf je hier in of mail naar info@stapdialoog.nl

Follow blog by email