Waarom systeemdenken er toe doet: Beyond Connecting the Dots

Op Linkedin ben ik deelnemer in de groep Systems Thinking World.  Een subgroep hiervan maakt o.l.v. Gene Bellenger en Scott Fortmann-Roe het boek ‘Beyond Connecting the Dots. An interactive book on Systems Thinking, Modeling and Simulation’.  Het project is door crowd funding via  Kickstarter (voor creatieve projecten) gefinancierd en wordt ook met een ‘crowd’ gemaakt. Systeemdenken is een manier om verborgen verbindingen zichtbaar te maken. Waarom dat er toe doet? Deze figuur, van de website van het boek Beyond connecting the Dots, laat mooi zien waarom. Systeemdenken is ook een van de pijlers van mijn aanpak in samenwerking en organisatieverandering. Omdat  ik er van overtuigd ben dat verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zie ook mijn pagina Systeemdenken.

Why systemsthinking matters

Follow blog by email