Welkom bij Dr. Tonnie van der Zouwen MCM

Zelfstandig adviseur en onderzoeker, specialist in het betrekken van mensen bij organisatieverandering en innovatie. Bruggenbouwer tussen theoretische kennis en praktijkervaring, tussen organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Interessant voor bestuurders, managers en professionals die het belang zien van samenwerken over de grenzen van afdelingen, disciplines en organisaties.Tonnie geldt wereldwijd als een van de specialisten in het effectief organiseren van participatie met Large Scale Interventions, een aanpak waarbij in relatief korte tijd grote groepen belanghebbenden betrokkenheid en eigenaarschap ontwikkelen voor belangrijke kwesties. Ze werkt samen met drie andere specialisten in Alignment.nu. Sinds 2014 lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool.


Scientific understanding and practical experience are like two legs without which we cannot walk
(Francisco Varela)


Participatief veranderen

Faciliteren van participatieve veranderprocessen. Als betrokkenheid en eigenaarschap van professionals voorwaarde zijn voor succes (zie video). Lees meer

Onderzoek en advies

Effectievere organisatie ontwikkeling en evaluatie door te lopen op de twee benen van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Evidence Based Consultancy. Lees meer

Trainingen en workshops

Leren organiseren van interactie en participatie in een unieke praktijktraining: learning on the job. Lees meer

Spreker en docent

Laat u inspireren door de Logica van het Gevoel, door ervaring met Evidence Based Consultancy, de wijsheid van grote groepen, ….  Lees meer