Making Organizations Meaningful. Een bloemlezing uit de AOM conferentie 2016. Deel 1: Emotionele intelligentie en leiderschap

Jaarlijks ontmoeten een kleine 10.000 mensen elkaar op de conferentie van de Academy of Management. Veel onderzoekers/docenten van universiteiten en hogescholen, ook aardig wat consultants en managers. Altijd in de tweede week van augustus, ergens in Noord-Amerika. Ik was erbij dit jaar, in Anaheim Californië, en ik deel graag wat van mijn ervaringen en inzichten. Ik ben daar met verschillende petten op: Als professor sustainable working and organising vanuit Avans hogeschool, als consultant, trainer, facilitator in cocreatie met het hele systeem van belanghebbenden en als mede eigenaar van COS, een beweging van ‘reflective hybrids’. Nu ik dit schrijf bedenk ik dat dit gelijk al een belangrijk inzicht illustreert: je bent niet je functie, je ben zelfs niet ‘één iemand’, je vervult verschillende rollen en bent op de eerste plaats een mens, met emoties, verstand, kennis, onbewuste lichamelijke intelligentie, met een bepaalde kijk op de wereld en veronderstellingen over de betekenis van je werk in organisaties. Ik heb uit de sessies die ik heb bijgewoond voor u de bloemen geplukt die ik het mooist vind en daar het touwtje van mijn inzichten om gedaan. Die bloemen zijn:

  • Emotionele Intelligentie is niet alleen voor zweverige softies: een sessie van de Deense militair academie over het belang van EQ naast IQ en hoe ze hun kader daarin traint
  • Somatic Intelligence: Onbewuste kennis naar boven halen door je lijf te gebruiken
  • Pragmatisme in onderzoek voor hbo: theorie kan niet leidend zijn voor de complexe praktijk van professionals. Stap niet in de valkuil van academisch positivistisch onderzoek met grondige bewijzen van DE waarheid, waar je in de praktijk vaak niets mee kunt
  • Actieonderzoek als verbinder van theorie en praktijk voor duurzame ontwikkeling
  • Van hokjes en ego denken naar meer flexibele rollen in een groter geheel: mensen als mens beschouwen en niet als human resources
  • Zinvol onderwijs: het belang van leren in context van de praktijk, van een holistisch aanpak

Jeetje, dat is nogal wat. De thema’s hangen allemaal met elkaar samen en ik vind het lastig om ze te ontrafelen. Ik sluit daarom maar aan bij de volgorde van de sessies die ik heb bijgewoond en maak om het voor u nog een beetje behapbaar te houden van elk thema een aparte blog. Maar ik voel een boek aankomen. Over holistisch organiseren en het temmen van je ego voor een gelukkiger wereld.

Emotionele intelligentie: Leiderschapstraining voor Deense militairen

Emotionele intelligentie, iets voor watjes zeker en niet voor serieuze situaties? De eerste sessie die ik bijwoon is van de Royal Danish Defence College. De majoors Jacob Barfod en Bjarne Bakkegaard laten zien hoe zij leidinggevenden in het veld trainen in het ontwikkelen van emotionele intelligentie. Een presentatie die staat als een huis, op zich al een waardevolle ervaring. Begin met een pakkend video fragment dat doet waar het over gaat: je emotionele intelligentie aanspreken. Een zinderende scene uit de film ‘Shall we dance’, waarin Jennifer Lopez tango les geeft aan Richard Gere en hem laat voelen wat het betekent om voluit te leven. Om leiding te geven en om leiding te volgen. De hele zaal is gelijk gefocust. Hun boodschap is dat het gaat om balans zoeken tussen EQ en IQ. Show your emotions, but also get yourself together. Dat leer je niet op een achternamiddag. Het leertraject duurt een half jaar en bestaat uit diverse cycli waarin individuele coaching, toepassing in de praktijk, individuele en groepsreflecties elkaar afwisselen. Dit blijkt effectievere commandogroepen op te leveren, die zich na acties minder macho hoeven te gedragen, met minder alcoholgebruik en agressie. Omdat ze geleerd hebben om mens te zijn. Die een afscheidsbrief durven schrijven voor hun geliefden voordat ze op missie vertrekken. Ze benadrukken het belang van leren in de context van de eigen praktijk en de langere duur van het leertraject. Een paar trainingssessies is te weinig. Natuurlijk moet je ook je vak verstaan, raak kunnen schieten (in dit geval letterlijk). Een opmerking die me bijgebleven is over het zoeken van balans tussen EQ en IQ: “In war you are like family. You have to love your soldiers. Yet you have to send them in to battle”.

Waarom werkt het leertraject? Frank Barrett deelt aan het eind van de sessie zijn reflecties. Hij noemt de volgende punten:

  1. Emotionele intelligentie leer je van buiten naar binnen, via vriendschappen. Die vriendschap ontstaat in de cursus in de coaching setting. Het leertraject verbindt privéleven en werk weer met elkaar. Er is ook geen noodzaak om werk en privé te scheiden. Het werkt veel beter als je je hele persoon, als mens met al je hebben en houden meeneemt naar het werk.
  2. Nieuwe ideeën en gedrag worden getest in de praktijk, er mogen fouten gemaakt worden waar je van kunt leren in de volgende cyclus.
  3. Deelnemers schrijven reflecties waardoor ze zich bewuster worden van zichzelf en hun eigen gedrag en discours. Waar gaat het over? Gaat het vooral over masculiene zaken zoals stoer doen, controle, mannen zijn nu eenmaal mannen, of ook over feminiene zaken, zoals verdriet, zorgen, liefde.

Een mooie wrap up van sessie nr. 67. Wordt vervolgd!

Follow blog by email